Скачайте мобильное приложение i-teka

«I-TEKA» бірыңғай анықтамалық қызметі «жауапкершілігін шектеу шарттары»

Осы «i-teka» бірыңғай көмек қызметі »жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жауапкершілікті шектеу шарттары (бұдан әрі - Шарттар) сайттың қолданушылары үшін ресми және ашық түрде сайтқа орналастырылған жағдайда жарамды.

1. ТЕРМИНДЕРІ мен анықтамалары

Шарттарда терминдер келесі мағынада қолданылады.
Компания – Сервистің иесі, «І-тека» бірыңғай анықтама қызметі» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылған және 010000, Астана қ., Республика даңғылы, 34А, 700 кабинет мекен-жайында тіркелген заңды тұлға.
Пайдаланушы – сайтты дәрі-дәрмектерді іздеу немесе жарнамаларды қарау үшін пайдаланатын жеке тұлға. Қолданыстағы заң - Қазақстан Республикасының заңнамасы.
Сайт – Интернеттегі веб-сайт (www.i-teka.kz, көрсетілген доменнің барлық деңгейлерін қосқанда (екеуі де осы Шарттар күнінен бастап жұмыс істейді және Сервисті қолданудың барлық кезеңінде іске қосылады) оның әкімшісі және иесі - Компания болып табылады.
Сервис – дәрі-дерсектерді іздеуге арналған бірыңғай платформа (бағдарламалық жасақтама, оның ішінде Сайт).
Аумағы – Қазақстан Республикасының аумағы.
Сауда белгісі – «i-teka» сауда маркасы, сондай-ақ аталған аумақта және (немесе) басқа юрисдикцияларда тіркелген басқа сауда белгілері.
Қызметтер – бұл қолданушыларға дәрі-дәрмектерді іздеуге мүмкіндік беретін компанияның қызметтері.

Егер осы Шарттарда осы «Терминдер мен анықтамалар» мақаласында көрсетілмеген терминдер қолданылса, онда олар қолданыстағы заңға, сайтта орналастырылған компания құжаттарына, Интернетте қолданылатын іскерлік әдет-ғұрыптарға сәйкес қолданылуға және түсіндірілуге ​​жатады.

2. ЖАЛПЫ ШАРТТАР.

2.1 . Осы Шарттарға сәйкес Компания Пайдаланушыға дәрі-дәрмектерді іздеу бойынша қызмет көрсетеді.
2.2. Қызмет дәрі-дәрмектерді таңдау бойынша ұсыныстар мен кеңестер бермейді, қызмет тек дәріханаларда пайдаланушы сұраған дәрі-дәрмектердің болуы я болмауы туралы ғана ақпарат береді.

3. Компанияның және пайдаланушылардың ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

3.1. Компания құқығы:
(1) Пайдаланушының белгілі бір бөлімдерге қол жетімділігін шектеу, Сервистің функционалдығы;
(2) Аталған бөлімдегідей немесе себептерді жою кезеңіне Қызметтерді көрсетуге кедергі болатын техникалық немесе басқа да себептер бойынша Қызметтерді көрсетуді уақытша тоқтата тұруға;
(3) Қажет болған жағдайда, осы Ережелер мен шарттарды, сондай-ақ Қызметті пайдаланудың басқа шарттарын өзгерту.
3.2. Компания міндетті: (1) қажетті профилактикалық және жөндеу жұмыстары үшін үзілістерді қоспағанда, Сервистің тәулік бойғы жұмысын және Қызметтің техникалық қолдауын қамтамасыз етуге;
3.3. Пайдаланушының құқығы: (1) Сайт арқылы дәріханалардағы дәрі-дәрмектер туралы анықтамалық ақпарат алуға құқығы бар.
3.4. Қолданушы міндетті:
(1) қолданушының заңға сәйкес талаптарды сақтауға, басқа нормативтік құқықтық актілерге және қолданушының қызметіне қатысты болса, юрисдикцияға байланысты, оның ішінде Интернеттегі тәртіпке байланысты болса;
(2) осы Шарттарды, сондай-ақ Компания уақыт-уаұытысымен енгізе алатын Қызметті пайдалану туралы басқа ережелерді сақтауға, соынмен қатар Шарттардың жаңа нұсқаларымен уақтылы және үнемі танысуға;
(3) Қызметті заңсыз мақсаттарда пайдаланбауға немесе заңсыз әрекеттерді жеңілдетуге, Қызметтің қалыпты жұмысына әсер ететін әрекеттерді жасамауға;
(4) Сервистің қателіктерін заңсыз мақсаттарда пайдаланбауға немесе заңсыз әрекеттерді жеңілдетуге;
(1) Сервистің қалыпты жұмысына кедергі келтіретін әрекеттерді жасамаңыз.

4. ЗИЯТКЕРЛІК МЕНШІК ҚҰҚЫҒЫ

4.1. Сервистің, оның жұмысын қамтамасыз ететін бағдарламалық жасақтаманы, осы Шарттарды, сайттың басқа ережелерін, оның ішінде www.i-teka.kz домендік атауын, сайттың барлық материалдарын, сауда маркасын, сонымен қатар басқа да авторлық құқық иесі болып табылады. Сервистің қызметі / Компанияның қызметі (бұдан әрі - «Зияткерлік меншік объектілері») кезінде пайдалануға енгізілетін зияткерлік меншік.
4.2. Пайдаланушы Компанияның зияткерлік меншік объектілерін тек осы Шарттарда қарастырылған тәсілдермен пайдаланады және зияткерлік меншік объектілерін оның рұқсатынсыз пайдаланбайды, сондай-ақ түсініксіз түрде Компанияның сауда маркасына ұқсас белгілерді қолданбайды.

5. ЖАУАПКЕРШІЛІКТІ шектеу

5.1 . Шарттардың талаптарын сақтамағаны үшін Компания мен Пайдаланушы осы Шарттарға және қолданыстағы заңға сәйкес Шарттармен реттелмеген бөлігінде заң алдында жауап береді.
5.2 . 5.2. Пайдаланушы толық көлемде өзі жауапты және онымен байланысты шығындар үшін же жауап береді:
(1) Шарттардың, сондай-ақ қолданыстағы заңнаманың пайдаланушыға қолданылатын басқа да нормативтік құқықтық актілердің талаптарын бұзу жағдайы болса;
(2) Қызметтік сервисті жөнсіз немесе мақсатсыз пайдалану, оның ішінде Шарттардың талаптарын бұзу;
(3) Сайт арқылы дәріхананы теру функциясын қолданған жағдайда, өзінің немесе кез келген басқа оператордың тарифтері бойынша жүзеге асырылады, оның ішінде Интернетте байланыс қызметтерін көрсететін телефон қызметтері (мысалы, Skype және басқалары) бар;
(4) Пайдаланушының немқұрайдылығына әкеп соқтырған әрекеттерден туындаған жағдайдағ сондай-ақ компанияның ықтимал шығындары келесі жағдайларға себеп болса.
5.3 . Компания келесі жағдайларда пайдаланушы алдындағы кез келген жауапкершіліктен босатылады:
(2) Пайдаланушының қызметті әділетсіз немесе дұрыс пайдаланбауы салдары, оның ішінде Шарттардың талаптарын бұзу орын алса;
(1) Сервистің қателіктері, Қызметтің жұмыс барысындағы үзілістері, Қызметтің басқа да кінә салдарынан туындаған ақаулар;
(2) Пайдаланушының Сервисті пайдалану нәтижесінде туындаған барлық жағымсыз іс-әрекеттер салдары, оның ішінде басқа дәріні қате сатып алуы, препарат туралы нұсқаулықты, препаратты қолдану және қабылдау ережелерін және т.б. түсінбеу жағдайында;
(г) Дәріханада дәрі-дәрмектің болмауы, егер дәріхана компанияға уақытында жоқ дәрінің болмауы туралы ақпарат бермеген жағдайда;
(e) Егер дәріхана дұрыс емес ақпарат берген болса немесе бағаның өзгергені туралы компанияға шұғыл хабарламаса, дәріханадағы дәрінің нақты бағасының сайтта көрсетілген бағамен сәйкес келмеуі туындаса.
5.4 . Компания осы Шарттарда және де тікелей көзделген жағдайларды қоспағанда, аталған жағдайларда кепілдіктер бермейді және Сервистің үміттерін ақтамағаны үшін жауап бермейді;

6. ШАРТТАРДЫҢ МЕРЗІМІ, ӨЗГЕРІСІ ЖӘНЕ ТОҚТАТЫЛУЫ

6.1 . Компания Шарттарды өзгерту құқығын өзіне қалдырады. Пайдаланушы осы арқылы мерзімді түрде Шарттарға енгізілген толықтырулармен және өзгерістермен Сайттың тиісті қойынды қосымша беттері арақылы кіріп танысуға міндетті.

7. ҚОЛДАНЫЛАТЫН ЗАҢ НЕ ҚҰҚЫ және дауларды шешу

7.1 . Осы Шарттар қолданыстағы заңға сәйкес түсіндіріледі және осы Шарттармен тікелей реттелмеген барлық ережелер, оның қайшылық ережелеріне қарамай, қолданыстағы заңға қолданылады.
7.2 . Осы Шарттарға қатысты Пайдаланушы мен Компания арасында туындауы мүмкін барлық даулар мен келіспеушіліктер, мүмкін болған жағдайда Тараптар арасындағы келіссөздер мен консультациялар я кеңестер арқылы шешіледі.
7.3 . Егер дау дау туралы хабарлама алғаннан кейін 20 (жиырма) күнтізбелік күн ішінде шешілмесе, онда оны соттық жүйе арқылы Қазақстан Республикасының азаматтық іс жүргізу заңнамасына сәйкес түпкілікті шешуге алынады.

0 cart